Disclaimer

Bronboor Bedrijf Boersma BV besteedt veel zorg aan deze website, maar kan de juistheid van alle informatie niet garanderen. De gebruiker dient zich er van bewust te zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij/zij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Bronboor Bedrijf Boersma BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van Bronboor Bedrijf Boersma BV. Bronboor Bedrijf Boersma BV geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de gegevens te kopiëren, af te drukken en te gebruiken onder de voorwaarde dat deze gegevens alleen voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden gebruikt en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie door derden.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Bronboor Bedrijf Boersma BV verstrekt, worden opgenomen in onze administratie. Deze gegeven zijn en blijven strikt vetrouwelijk.

Wetgeving
Ieder geschil met betrekking tot de website van Bronboor Bedrijf Boersma BV valt onder de Nederlandse wetgeving.

 

Pedrollo
DAB
Hunter